2018. gada 1. marts Sorry, your browser does not support inline SVG.


Hype Shirt projekta rezultāti

Hype Shirt - jauniešu apmaiņas projekts 11 dienu garumā! Apmaiņas laikā bija ne tikai iespējams dalīties ar savām prasmēm, bet arī iepazīties un veidot kontaktus ar pazīstamiem māksliniekiem un mūziķiem. Caur radošajām darbnīcām kopā ar latviešu dziedātāju, dīdžeju un dziesmu tekstu autoru Robertu Gobzbiņu un mākslinieci Patriciju Brekti jauniešiem bija iespēja iepazīt nozares profesionāļus. Apmaiņa bija platforma, kur jaunieši tika attīstīti, pamanīti un varēja veidot tālākus sadarbības modeļus. Apmaiņas laikā caur grupu darbu, diskusijām, radošajām darbnīcām, prezentācijām un citām aktivitātēm, kas ietvēra moderno tehnoloģiju un neformālās izglītības metožu izmantošanu, jaunieši varēja izpausties radoši un uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem, līdzdarbojoties apmaiņas veidošanā un īstenošanā. Šādas aktivitātes palīdzēja jauniešiem izvērtēt arī hobija vai pat karjeras īstenošanas iespējas. Savu kreklu dizainu un un dizainam pieskaņota skaņdarba veidošana vienlaikus deva iespēju fantāzijai un loģiskajai domāšanai, tā rosināja diskusijas, iedziļināšanos faktos, prasīja analīzi un lika plānot procesa gaitu. Projekta laikā tika izstrādāts viens jauniešu kopīgais krekla dizains sietspiedē kopā ar Patriciju Brekti un Robertu Gobziņu, bet jaukto grupu sadarbības procesā izveidoti 5 skaņdarbi un to iedvesmā radīti 12 kreklu dizaini dažādās tehnikās.